Reference
Významné projektované stavby do roku 2011

Detail reference

Stavební úpravy, přístavba a půdní vestavba rodinného domu, Praha

Místo výstavby: k.ú. SMÍCHOV (hl.m. PRAHA)
Datum: 08/2011
Odhadované náklady na stavbu: 5.000.000,- Kč
Popis projekčních prací:

Jedná se o stávající řadovou zástavbu čtyř domů. Řešená stavba je prostřední, postavená jako dvoupodlažní, podsklepený objekt rodinného domu v hlavním městě Praze, k.ú. Smíchov, který byl do této doby využíván jako stavba pro bydlení. Stejným způsobem bude stavba využívána i v budoucnu, tedy charakter stavby se nemění. Půdní prostor, který je zpřístupněný z chodby, není v současné době využíván. Původním obyvatelům, tento prostor sloužil jako sklad nepotřebných věcí z domácnosti (krabice apod.), do budoucna bude tento prostor využívaný pro bydlení zřízením půdní vestavby.

Odhadované stáří původního domu je 80 let (výstavba tedy kolem r. 1930). Původní dokumentace byla nalezena, byla zhotovena 9/1927 ? Arch. Ing. Emil Zima. Pro ověření skutečného stavu domu, byla stavba zaměřena ručně ? laserem, který umožňuje měřit pouze délky.

Fotogalerie