Reference
Významné projektované stavby do roku 2011

Detail reference

2017 Revitalizace sídliště Zadní Vinohrady, Chomutov

Investor: Město Chomutov
Místo výstavby: k.ú. Chomutov I
Datum: 08/2017
Odhadované náklady na stavbu: -
Popis projekčních prací:
Studie řeší investiční záměr ?Zadní Vinohrady ? Zpracování návrhu veřejných ploch 2017?. Studie obsahuje opravu a doplnění zpevněných veřejných ploch na sídlišti Vinohrady a také návrh dopravního propojení zmiňovaného sídliště s komunikací č. III/00732 (Chomutov-Otvice). Z důvodu velkého řešeného území je studie rozdělena na dva stavební objekty SO 101 ? SIDLIŠTĚ ZADNÍ VINOHRADY a SO 102 ? PROPOJOVACÍ KOMUNIKACE. U stavebního objektu SO 102 jsou po dohodě s investorem vypracovány dvě varianty. Sídliště zadní Vinohrady se nachází při severovýchodním okraji Chomutova. Při západní straně sousedí sídliště s novým ?sportovně a kulturním společenským areálem Nový Chomutov?. Při východní straně sídliště končí městská zástavba. Příjezd k sídlišti je přes ulici Vítězslava Nezvala. Studie řeší vybourání povrchů stávajících chodníků a nevyužívaných betonových ploch mezi bytovými domy. Chodníky budou vybudovány nově, převážně ve stávajících trasách a dojde také k vybudování chodníku nových (doplnění). Studie řeší také navýšení počtu parkovacích stání v prostoru sídliště. Parkovací plochy jsou navrženy ve čtyřech variantách (situace dopravy v klidu) dle počtu odstraněných stromů a dle počtu navýšených stání. Na sídlišti je dále uvažováno s umístněním interaktivních prvků dle ?architektonického řešení veřejného prostranství?, které je součástí studie. Je zde uvažováno s vytvořením oddychové zóny (venkovní gril, vodní prvky, komunitní zahrádky, prostory určené pro venčení psů, oprava a doplnění dětských hřišť).

Fotogalerie