Reference
Významné projektované stavby do roku 2011

Detail reference

2016 Revitalizace veřejného prostranství u č.p. 174, 175 a 182, 183, Měcholupy

Investor: Obec Měcholupy
Místo výstavby: k.ú. Měcholupy
Datum: 12/2016
Odhadované náklady na stavbu: 3.500.000,-
Popis projekčních prací:
Projektová dokumentace řeší opravu veřejného prostranství mezi bytovými domy č.p. 174-175 a 182-183. Lokalita se nachází v centrální části obce. Opravy se týkají především stávajících ploch (příjezdová komunikace a chodníky SO 01 viz B.04-situace stavbeních objektů) mezi bytovými domy a také nově umístněných manipulačních ploch (plochy SO 02 viz B.04-situace stavebních objektů).

Fotogalerie