Reference
Významné projektované stavby do roku 2011

Detail reference

2015 Rekonstrukce dopravního terminálu v Žatci

Investor: Město Žatec
Místo výstavby: k.ú. Žatec
Datum: 10/2015
Odhadované náklady na stavbu: 42.000.000,-Kč
Popis projekčních prací:
Prostor, kde se dnes nachází autobusový terminál, prošel poměrně zajímavým urbanistickým vývojem. Z dostupných pramenů víme, že tudy dříve procházel hradební příkop, který lemoval středověké kamenné hradby, jež jsou v severní části plochy dodnes zachovány. Podél příkopu směřovala do spodní části města, zvané Mlynáře, cesta, jež začínala u barbakánu před Pražskou branou. Po zrušení příkopu a jeho zasypání byl prostor přeměněn v 19. století v udržovanou zahradu tvořící reprezentativní přístupový prostor ke střelnici místního Ostrostřeleckého spolku. Ten objekt spolek využíval i jako své reprezentační prostory se šenkem v přízemí. V 60. letech dvacátého století rozhodlo tehdejší vedení města o přemístění malého autobusového nádraží od žatecké radnice. Jako vhodný pozemek byla vybrána právě vše popisovaná zahrada, jež byla v danou chvíli neudržovaná. Nové autobusové nádraží bylo vybudováno jako hlavové s krytým nástupištěm orientovaným otevřenou stranou směrem k jihu. Na svou dobu bylo poměrně moderní a bylo vybavené základními prvky. K dispozci byly označníky zastávek s jízdními řády, lavičky, celkový orientační sytém, nástupní koridory, WC, vytápěná čekárna s kanceláří tehdejšího ČSAD a místa pro odstavení autobusů. Jako občerstvovací zázemí sloužil objekt tzv. Střelnice, kde bylo občerstvení a velká restaurace s tanečním sálem. Obecní majetek nebyl v popisované době příliš udržován a i autobusové nádraží bylo postupně zanedbáváno, ale pořád dobře splňovalo svoji funkci. V 90.letech došlo k rozprodání okolních nemovitostí a město Žatec nedokázalo vyvinout tlak či poskytnout motivaci pro jejich nové majitele, aby vybavenost nádraží zůstala zachována. Tak byla nejdříve zrušena čekárna s kanceláří, později bylo odstraněno veřejné WC a následně zmizelo celé nástupiště i s krytým perónem. Situace se stávala neřešitelnou a cca okolo roku 2010 se podařilo prosadit provizorní umístění několika typových autobusových zastávek k jednotlivým odjezdovým místům. V době, kdy narůstala nespokojenost občanů k přístupu žatecké radnice k řešení problémů okolo autobusového terminálu se vedení města začalo zaobírat myšlenkou výstavby nového autobusového nádraží u vlakového nádraží v severní části města. Nakonec se po diskusích v radě i zastupitelstvu města celkem správně rozhodlo ponechat terminál v původní pozici, tedy v centru města na okraji MPR. Důvodem bylo především to, že v rámci regenarece MPR a historického středu města je zapotřebí posílit nejen bytovou funkci centra, ale také jeho funkci obchodně-společenskou. Autobusový terminál je důležitým místem centralizace potencionální kupní síly a přispěje k celkovému oživení historického středu, které postupně začalo ztrácet původní funkci společenského těžiště města. Vedením města bylo rozhodnuto, že právě z výše uvedených důvodů bude vybudován nový terminál v místě původního, i když je jasné, že dojde k větší frekvenci dopravy v přilehlých komunikacích. V konečném bilancování však pozitiva převážila nad možnými negativy. Investor (město Žatec) si je vědom stísněného prostoru, ale vychází z několikaletých zkušeností fungování žateckého autobusového nádraží. Proto si přeje mít zachován stávající systém příjezdu autobusů s kruhovým objezdným systémem, ke kterému by bylo přistavěno kryté nástupiště s malou čekárnou, malou provozní kanceláří a veřejnými, pokud možno bezobslužnými WC pro muže, ženy i tělesně postižené. Nelehký úkol bezvadně vyřešil Ing. arch. Jiří Vaníček, který je otcem myšlenky žateckého autobusovéh terminálu a autorem projektové dokumnetace pro stavební. Naším úkolem bylo konstrukčně ztvárnit architektův návrh. Tímto panu architektovi Vaníčkovi děkuji za projevenou důvěru v naše dovednosti a téměř roční spolupráci, jenž pro nás byla bohatým přínosem. Výsledek je famózní...

Fotogalerie