Reference
Významné projektované stavby do roku 2011

Detail reference

2013 Stavba rodinného dvojdomu

Investor: Společnost s ručeným omezením
Místo výstavby: k.ú. Žatec
Datum: 08/2013
Odhadované náklady na stavbu: 5.000.000,-Kč
Popis projekčních prací:
Projektová dokumentace stavbu rodinného dvojdomu v k.ú. Žatec. Rodinný dvojdům je řešen jako dvoupodlažní, zděný rodinný dvojdům bez podsklepení a bez garáže. Bude zajištěno stání pro osobní automobil na pozemku mezi RD a příjezdovou komunikací. Stání pro osobní automobil bude oploceno. Rodinný dvojdům je řešen z pórobetonových tvárnic. Obvodová konstrukce byla zateplena kontaktním zateplovacím systémem. Střecha je tvaru valbového z dřevěných příhradových vazníků. Při realizaci byl však změněn původně navržený vzhled.

Fotogalerie